Kontraindikationer

Med Kontraindikationer menas då du bör undvika massage och behandlingar.

Kontraindikationer Massage
Feber – Har du 38 grader eller mer bör massage undvikas. Infektioner i kroppen av bakterier eller virus. Detta är för att inte massagen ska sprida virus eller bakterier i kroppen.
Infektioner – Kraftig rodnad eller infektion, blåsor eller irriterande eksem
Blödningsdefekter – Till exempel blödarsjuka. Om du äter Waran (blodförtunnande)
Cortisonbehandling – blir bensköra lätta strykningar går bra (avslappningsmassage)
Djup ventrombos – Venös propp
Skelettsjukdomar – Osteoporos
Tumörer – vid diagnostiserad cancer bör läkare kontaktas före och rådfrågas
Graviditet – ej före vecka 12 och därefter bara lätta strykningar, ej djupgående massage
Muskelinflamation – behandla ej, det måste läka ut först
Akuta mjukdelsskador – till exempel lårkakor, sträckning på grund av blödning
Frakturer – på skelettdelar
Allvarliga allmänsymtom – yrsel, dubbelblindseende, svimningsanfall
Avvikande smärtbild
Smärta i nervsystemet

Kontraindikationer vid SPA- Behandlingar
Behandla ej vid:
Akuta inflammationer, smittsamma eller obehagliga hudåkommor, blodpropp, elakartade tumörer, feber. infektion, barn under 8 år.
Extra försiktig vid: Vid allergier, övervikt, öppna sår, hjärtproblem, högt eller lågt blodtryck, graviditet före vecka 12 samt mycket svaga personer.

Leave a comment

Lämna ett svar